"Chia sẻ niềm hạnh phúc cùng những công trình của bạn."