"Share the happiness with your Flickr works."

đèn thả hiện đại

7500000
Series : 1851FEXTR
Made in :
specification :
Kích thước :
Bulbs use :
Application :
Guarantee :
salient features :

đèn thả 3 vòng ánh sáng led .D=70cm+50cm+20cm.3 chế độ ánh sáng.