"Share the happiness with your Flickr works."

đèn phong khách chung cư

2600000
Series : pL 006
Made in : Quảng châu cao cấp (china)
specification : nhưa chịu nhiệt
Kích thước : 80x80
Bulbs use : led
Application : siêu sáng
Guarantee : 2 năm
salient features :

đẹp về hình thức bền về mặt thời gian